Vekstmodellen til Stories

Vekstmodellen består av tre prosesser som vi mener er formelen for at et selskap skal lykkes med digital markedsføring. Disse stegene betyr å jobbe strategisk med: annonsering, annonser (innhold) og landingssiden. Hvert av stegene er avhengig av hverandre for å få flere kunder, få frem et budskap, bygge en sterk merkevare, få andre til å snakke om selskapet og forbedre brukeropplevelsene i kundereisen.

  1. Annonsering og målretning i digitale kanaler for å finne de rette personene, i rett kontekst.
  2. Lage annonser som er tilpasset og laget av eksperter på sosiale og digitale medier, slik at budskapet stemmer overens med konteksten vi ønsker å kommunisere med kundene våre i. Dette sikrer at selskapet fremstår på riktig måte og budskapet kommer tydelig frem.
  3. Landingssiden er laget med tanke på å skape gode brukeropplevelser og konvertere trafikk på nettstedet. Uten en god landingsside vil vi bruke annonsekroner på å nå ut til et publikum, som aldri kommer til å ønske å kjøpe noe fra oss.

Med andre ord, hjelper modellen oss og selskapene vi jobber med å lage en klar strategi for hvordan vi oppnår vekst, ved å finne personer som med høy sannsynlighet er interessert i produktene, og senere konvertere denne trafikken om til kunder på nettstedet.

Forklaring av modellen

Vekstmodellen illustrerer at hvert steg i prosessen er en essensiell del i å få flere gode kunder. Dette er også uavhengig i hvilken bransje det opereres i. Hvis vi bryter ned de ulike stegene vil vi se at:

  • Uten å finne de rette kundene gjennom god målretning, vil annonsen som vises ikke være relevant og vi vil betale for trafikk som aldri vil kjøpe på nettstedet vårt.
  • Med riktig målretning, men en dårlig annonse, vil merkevaren fremstå feil for potensielle kunder og ingen vil huske budskapet ditt, eller kjøpe produktene dine på landingssiden.
  • Med riktig målretning, og en svært relevant annonse, men en landingsside som er lite brukervennlig, bruker vi annonsekroner på trafikk som aldri kommer til kjøpe produktene våre.

Et tydelig eksempel på dette kan være for en nettbutikk, hvor annonsering og annonsen forblir den samme, men landingssiden forbedres. Dette vil gi et økt resultat i alle leddene:

  • Kjøp av trafikk med annonsering: 10 000 brukere
  • Gj. produktkjøp: 1000 kr
  • Konverteringsrate landingside: 1 %
  • = 100 000 kr i omsetning.

Med små endringer på siden oppnår nettstedet økning i salg ved at 0,5 %-poeng flere kjøper produktene. Med samme trafikk og annonse, men med en ny konverteringsrate på 1,5 %. Øker omsetning med 50 000 kr fra annonseringen.

= 150 000 kr i omsetning.

Slik bruker Stories Media modellen aktivt

Stories Media har fokus på spisskompetanse innen hvert av områdene i vekstmodellen, og jobber med et overordnet blikk for å kartlegge hvordan stegene påvirker hverandre. Ved bruk av vår vekstmodell identifiserer vi problemene til merkevarer og jobber systematisk med å løse friksjoner i hvert av leddene. Dette sikrer gode brukeropplevelser fra første eksponering mot et nytt publikum, til konvertering av en ny kunde.

Stories tar derfor større eierskap til vekstprosessen til selskaper, enn et tradisjonelt mediebyrå. Med et tettere samarbeid mellom Stories og merkevarer innen hvert av stegene i vår modell, setter vi tydelige mål og prosesser for hvordan vi skal oppnå resultater sammen.

Vår portefølje

Vår portefølje består av både av store selskaper som ønsker få mer ut av markedsføringen og mindre selskaper som har en stor ambisjon om vekst. Vi utvikler flere av våre egne systemer for å jobbe mer effektiv, slik at vi får det meste ut av tiden vi bruker på samarbeidspartnerne våre. Her er noen av våre partnere:

Les mer om

Vil du vite hvordan du kan lykkes med digital markedsføring? Kontakt oss for en uforpliktende prat

Vi verdier

Brenne for faget og kundene

Gjennomføringsevne

Datadrevet

Innovativitet

Transparens

© Kopirett – Stories Media