Våre verdier

I Stories mener vi det er viktig å ha verdier som er sterkt integrert i kulturen. Vi jobber derfor kontinuerlig med å leve opp til verdiene våre. Vi ønsker å: Fjerne barrierer mellom Stories og selskaper, ha en transparent tilnærming, en høy gjennomføringsevne, være et fremtidsrettet selskap som ønsker å drive utviklingen fremover og gjøre beslutninger basert på et datadrevet tankesett.

Dette er noe av det vi gjør for å leve opp til våre verdier:

Fjerne barrierer

 • Stories ønsker å jobbe tettere med våre samarbeidspartnere. Det kan være å ta større eierskap til flere prosesser som er viktig for å oppnå vekst, eller fysisk sitte hos selskapet for å bryte den tradisjonelle barrieren man har til et byrå.
 • Vi bruker mye tid på hvordan vi kan spille personer i selskapene vi jobber med bedre, og ikke minst like viktig, hvordan de kan spille oss gode. Et eksempel på dette er at vi har opprettet grupper hvor vi deler relevant informasjon og de nyeste trendene. Dette er et tiltak som har åpnet for raskere kommunikasjonsflyt, mer dialog og deling av verditilførende kompetanse mellom selskaper.
 • Vi har fjernet flere av de tradisjonelle arbeidssiloene, ettersom digitale plattformer har blitt mer komplekse og krever en dypere forståelse av helhetsbilde. Dette gjør at en person hos oss som produserer video for sosiale medier, også har en bakgrunn fra handson håndtering av sosiale plattformer.
 • Vårt sterke fokus på å fjerne barrierene er også grunnen til at vi har sluttet å bruke ordet «kunde». Vi omtaler merkevarer som «samarbeidspartnere», fordi dette er et ord vi ønsker å strekke oss etter.

Transparent

 • Stories har valgt å fjerne tilleggskostnader som Ad ops (systemkostnader), og heller la selskapene stå fritt til å velge hvilke systemer de ønsker å betale ekstra for. Det gir en tydelig avtale som begge parter enkelt kan forholde seg til. Ad ops, er en tilleggskostnad som brukes av flere mediebyråer i dag. Byrået tar en fast prosent av mediespenden / annonsekronene dine for å dekke systemlisenser. Et eksempel på dette er hvis du bruker 100 000 kr på Facebook, vil en ad ops på 5 % bety at du må betale mediebyrået 5000 kr (5 % av 100 000) i tillegg til prisen for timene (jobbens om gjøres).
 • Vi har et stort fokus på rapportering av resultater. Det er viktig å snakke om både de gode og dårlige tallene, for å lage en klar strategi for hvordan vi skal forbedre oss. Dette er den eneste måten et selskap kan oppnå vekst og suksess. Videre har vi har forklaringer til tallene vi rapporter på, som gjør at alle har en tydelig forståelse for hvilke tall vi snakker om. Det er også kommentarer på hva som er gjort og hvilke tiltak som skal gjøres fremover.
 • Alle plattformer vi benytter har også selskapet tilgang på. Dette sikrer at våre partnere kan følge med på utviklingen og være delaktig i viktige prosesser.
 • Vi har alltid en 3 måneders prøveperiode, slik at begge parter kan bli kjent med hverandre. Dette gjør vi for å kjenne på hvordan samarbeidet fungerer og avgjøre sammen om det skapes verdi.

Gjennomføringsevne:

 • Alle som jobber i Stories har vist en stor gjennomføringsevne i tidligere prosjekter. Dette er en egenskap som settes høyt hos oss, i tillegg til vår passion for å bygge selskaper.
 • En viktig brikke i våre leveranser, er å ikke bare fokusere på en kanal av gangen. Selv om vi har en avtale på sosiale medier, eller digital markedsføring, ser vi også på andre elementer som sporing, målsetting og andre elementer som er viktig for å lykkes.
 • Stories gjennomfører hvert år caser for våre kunder. En case skrives når vi oppnår gode resultater, har en innovativ metode, eller noe vi har spesielt lyst til å fremheve.

Datadrevet

 • Vi gjør alle beslutninger og handlinger basert på gode tall og ikke bare magefølelse. Vi samler inn de gode tallene for selskaper, hjelper med å tyde de og hvordan vi effektivt kan benytte kunnskapen videre.
 • Det å jobbe datadrevet handler om å kontinuerlig stille spørsmål og teste hypoteser for å finne ut hva som skaper vekst over tid. Dersom ideene dine ikke testes, vil du aldri finne ut om om noe fungerer bedre enn den eksisterende løsningen. Dette er en mentalitet og metode vi appliserer til alle vi jobber med, og sammen bygger vi den optimale løsningen for kundene.

Drive utviklingen fremover

 • Vi tror på at fremtiden er digital, og jobber bruker derfor all vår energi på de digitale kanalene.
 • Vi utvikler også egne løsninger som gir selskapene vi jobber med store konkurransefortrinn.

954 44 768

Kontakt oss

Les mer om

Vil du vite hvordan du kan lykkes med digital markedsføring? Kontakt oss for en uforpliktende prat

Vil du vite hvordan du kan lykkes med digital markedsføring? Kontakt oss for en uforpliktende prat

Vi verdier

Brenne for faget og kundene

Gjennomføringsevne

Datadrevet

Innovativitet

Transparens

© Kopirett – Stories Media